شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران مهر 98

در راستای سیاستهای کلی شرکت پارسیان صنعت حک گستر شرکت در نمایشگاه های صنعتی مختلف یکی از اصلی ترین ستون های تبلیغاتی ما میباشد.به همین خاطر بنابر تصمیم مدیریت عامل شرکت ، امسال هم این شرکت ، در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران در مهر ماه شرکت خواهد کرد. ... ادامه مطلب